Věřím, že každý ve svém životě dojde k bodu, kdy potřebuje zvolnit a podívat se sám do sebe. Ne každý tento hlas vyslyší. Pro někoho může být náročné vystoupit z komfortní zóny a upustit běžnou rutinu. Kdo však tuto sílu v sobě najde, má možnost si uvědomit své jedinečné schopnosti a to jak je může využít pro svůj lepší život. Je to šance jak se posunout a žít kvalitnější a šťastnější život. Sama jsem několik takových období zažila a ani pro mě nebylo jednoduché "vystoupit" a hledat v sobě odpovědi. V zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za pohodu celé rodiny, jsem v sobě našla sílu. Postupně opouštím 15-ti letou kariéru v korporátu a v 35 letech jdu za svým snem. Dnes jsem sama sobě vděčná, že jsem vnitřní sílu našla. A přeji to stejné i Vám.


S velkým vděkem na úvod myslím na svou rodinu a mé nejbližší, kteří mi vždy věrně zrcadlili, jak na tom já sama se sebeláskou jsem. S odstupem let jsem již vděčná i za dětské smutky a trápení, které mě v průběhu let dovedly k tomu, se nad sebou zamyslet, pojmenovat je a pustit je. Také mě dovedly k cestě, na...

Úno 28

koučink 

koučink vnímám jako cestu jak žít v souladu s osobními hodnotami


KOUČINK JE ZPŮSOB, JAK NĚKOMU POMOCI K TOMU, ABY SI BYL SCHOPEN POMOCI SÁM

  • KOUČINK SE SOUSTŘEDÍ NA HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
  • ČLOVĚK MÁ VŽDY MOŽNOST SVÉ CHOVÁNÍ ZMĚNIT
  • ČLOVĚK NESE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY
  • ČLOVĚK JE V ZÁSADĚ SVOBODNÝ VE SVÉM ROZHODOVÁNÍ A VOLBÁCH
  • KOUČINK POMÁHÁ VIDĚT SITUACI NEBO PROBLÉM Z JINÉ PERSPEKTIVY
  • KOUČINK SE SOUSTŘEDÍ NA OBJEVOVÁNÍ/ZKOUMÁNÍ NEZNÁMÉHO
  • KOUČINK SE SOUSTŘEDÍ NA ČLOVĚKA A JEHO INDIVIDUALITU 
HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
ZMĚNA
ODPOVĚDNOST
SVOBODA  
JINÁ PERSPEKTIVA
NEZNÁMÉ
INDIVIDUALITA