koučink 

28.02.2022

koučink vnímám jako cestu jak žít v souladu s osobními hodnotami 


Koučink se soustředí na hledání řešení

Koučink se soustředí na budoucnost

Koučink pomáhá vidět situaci nebo problém z jiné perspektivy

Koučink se soustředí na maximalizaci osobnostního potenciálu a osobní, sportovní nebo profesní růst.

koučink posunuje z komfortní zóny    (opakem je pohodlnost, neochota opustit zajeté koleje)

koučink se soustředí na objevování/zkoumání neznámého

koučink se soustředí na člověka a jeho individualitu


Koučink je vědecky ověřená a účinná metoda jak vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu. Při koučování si ujasníte na jakou cestu se chcete vydat a získáte sílu po ní jít.


koučink je způsob, jak někomu pomoci k tomu, aby si byl schopen pomoci sám


Věřím, že každý ve svém životě dojde k bodu, kdy potřebuje zvolnit a podívat se sám do sebe. Ne každý tento hlas vyslyší. Pro někoho může být náročné vystoupit z komfortní zóny a upustit běžnou rutinu. Kdo však tuto sílu v sobě najde, má možnost si uvědomit své jedinečné schopnosti a to jak je může využít pro svůj lepší život. Je to šance jak se posunout a žít kvalitnější a šťastnější život. Sama jsem několik takových období zažila a ani pro mě nebylo jednoduché "vystoupit" a hledat v sobě odpovědi. V zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za pohodu celé rodiny, jsem v sobě našla sílu. Postupně opouštím 15-ti letou kariéru v korporátu a v 35 letech jdu za svým snem. Dnes jsem sama sobě vděčná, že jsem vnitřní sílu našla.            A přeji to stejné i Vám.

  • ČLOVĚK MÁ VŽDY MOŽNOST SVÉ CHOVÁNÍ ZMĚNIT
  • ČLOVĚK NESE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY
  • ČLOVĚK JE V ZÁSADĚ SVOBODNÝ VE SVÉM ROZHODOVÁNÍ A VOLBÁCH

co je to koučink?


Historicky pojem koučink představoval podporu profesora studentovi při přípravě na závěrečné zkoušky na univerzitě.

Koučink, jak ho chápeme dnes, je způsob, jak někomu pomoci k tomu, aby si byl schopen pomoci sám. Koučink pomáhá klientovi vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu. Cílem je, dovést klienta k tomu, aby přemýšlel i za hranice jemu dosud známých řešení, aby se tzv. dostal ven z pomyslné krabice, ve které byl až dosud zavřený ("think out of the box")

Člověk je v zásadě svobodný ve svém rozhodování a volbách. Pokud chci dosáhnout nějaké změny, musím mít možnost se k tomu sám dobrovolně rozhodnout. Existuje řada lidí silně ovlivňována svým okolím. Často nenásledují cíle své vlastní, ale například cíle svého partnera anebo rodičů. 

Člověk má vždy možnost své chování změnit. Vycházím z toho, že je možné ( i když ne jednoduché ) své chování změnit. Volba změny závisí na svobodném rozhodnutí každého z nás. Každý má právo a možnost snažit se plně využít svůj potenciál a seberealizovat se.

Já, jako kouč pomáhám vidět situaci nebo problém z jiné perspektivy. Pomáhám odstraňovat neužitečná přesvědčení, návyky a vzory chování. 


Klient je po celou dobu koučinku v centru pozornosti. 

Je akceptován takový, jaký je. 

Je to právě klient, kdo určuje cíle koučinku
možná témata

Potřebujete změnu? Cítíte, že nejste spokojeni a chcete s tím něco udělat?


Máte skvělé plány a nejste jisti, jak jich dosáhnout?


Hledáte novou pracovní příležitost? Váháte, zda jste na správné cestě ve své kariéře? Cítíte se nekomfortně ve své profesní roli?


Hledáte vlastní životní vize. 


Řešíte vztahy v partnerství či rodině?


Je Vaším tématem harmonie ve skloubení osobního a pracovního života


Chcete se více poznat. Uvědomit si své schopnosti, což vede k tomu stát se tím, kým vnitřně toužíte být. Chcete se více vážit sám sebe.


potřebujete se rychleji a efektivněji rozhodovat


začíná se u Vás projevovat syndrom vyhoření? 


neovládáte své emoce, což negativně ovlivňuje Vaše vztahy doma i v zaměstnání? 


Máte nízké sebevědomí, nevěříte si ?


Potřebujete si ujasnit životní priority a zapracovat na těch nejdůležitějších?


trápí Vás chorobná žárlivost?


a další....


důvěra

Jako zásadní vnímám navázání důvěrného vztahu s klientem. 
Já, jakou kouč v žádném případě nepředám jakékoliv informace získané v průběhu koučinku bez výslovného souhlasu klienta.

objednejte si termín prvního setkání