jak koučovací sezení probíhá?

28.02.2022

Setkání je vždy individuální dle potřeb klienta 

Samotné setkání může probíhat osobně či online. Individuálně je také možné koučování v přírodě ( Brdské lesy ).

Můžeme se setkávat jednou týdně, měsíčně. Vždy záleží skutečně jen na Vás.

Na začátku každého setkání se zajímám o vaše momentální rozpoložení, o témata, kterým se potřebujete věnovat, a co si chcete v ten daný den odnést. Budeme si povídat o vašich cílech, o možných překážkách a budeme nalézat řešení a cestu k nim. 

Na sezení můžete přijít s jasnou představou či také jen s pocitem, který společně pojmenujeme a rozklíčujeme. Ať už máte jasnou představu či ne, obojí je naprosto v pořádku. 

Celková spolupráci je postavena na vzájemném respektu a důvěře. Sezení se bude odehrávat v rámci hranic, které si sami stanovíte.


Nejčastější otázky před koučinkem

Budete mi dávat rady? 

 • Nebudu Vám dávat rady
 • Žádná má rada není tak dobrá, jako když si na odpovědi přijdete Vy


Jak koučink probíhá?

 • Budu se Vás ptát.
 • Budu Vám naslouchat.
 • Vy budete mluvit, odpovídat si.
 • Možná budeme i mlčet, nic není problém, naopak chvíle ticha jsou velmi běžné a nápomocné.
 • Budu Vás podporovat v tom, abyste našel/našla jaké jsou možnosti k řešení Vašeho tématu.
 • Vybereme co je pro Vás to nejlepší

Na co se mě budete ptát?

 • Budu Vám dávat otázky, které Vám pomohou najít řešení

Co, když nebudu chtít něco říct?

 • Je jen na Vás co chcete sdílet.
 • Při koučování je vše důvěrné a jste v bezpečném prostředí.
 • Kouč je partnerem na Vaší cestě, ne rádcem
 • Jak daleko budete chtít zajít, je jen na Vás.

Musím si domluvit další hodinu?

 • Nemusíte. Jen Vy rozhodujete, jak dlouho na sobě chcete pracovat.
 • Záleží jen na Vás, zda chcete změnit co nefunguje a za jak dlouho. 
 • Je to jen na Vaší síle, Vašem rozhodnutí a Vaší zodpovědnosti
 • Změny a cíle, které se rozhodneme sami udělat, přijmeme za vlastní a jdou Vám lépe.
 • Najděte v sobě sílu změnit to a já Vám s tím pomohu